Parelduiken voor organisaties: storytelling


Wil je meer binding met je lezers, bezoekers of medewerkers? Waargebeurde verhalen zijn een belangrijk communicatiemiddel om het publiek bij je organisatie of bij een bepaald onderwerp, gebouw of plek te betrekken. Grote en kleine verhalen maken organisaties tot wat ze zijn. Vanuit mijn passie om te schrijven draag ik hier graag aan bij.
Bij storytelling denk ik aan eerlijke en persoonlijke verhalen, die mensen raken in het hart en in beweging zetten. Daarvoor heb ik de werkwijze ‘vinden, vormen, verbinden’ ontwikkeld.

Mijn werkwijze

1. Vinden

Storytelling begint met ‘parelduiken’: onderzoeken en luisteren.

Nadat is bepaald welke doelen we willen bereiken, maak ik een inventarisatie van de personen, objecten, foto’s en plekken die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ik doe onderzoek, leg contacten, interview en ga op zoek naar passend beeldmateriaal.

2. Vormen

Deze opgedoken ‘parels’ worden opgepoetst en uitgewerkt tot pakkende verhalen, met een spanningsboog en een krachtig slot.

Interviews en onderzoeksgegevens worden verwerkt, teksten worden geschreven en foto’s worden gemaakt, aangevraagd of gescand.

3. Verbinden

Vervolgens verbind ik ze tot een ‘parelsnoer’, dat het waard is om te delen. Dit kan bijvoorbeeld een boek, artikel, website, tentoonstelling of documentaire zijn.

De presentatie is een unieke kans om je boodschap in de schijnwerpers te zetten en om als organisatie je aan het publiek te verbinden.

Mogelijkheden

 • boeken
 • brochures
 • oral history projecten
 • publiciteitscampagnes rond openingen en jubilea
 • reorganisaties en fusies vanuit historisch perspectief
 • communicatieadvies
 • zoekmachinevriendelijke (SEO) teksten
 • tentoonstellingen
 • verhalen- en belevingsroutes
 • documentaires
 • artikelen
 • social media
 • educatieve programma’s
 • blogs

Voorbeelden

Natuurmonumenten

Door Natuurmonumenten werd ik gevraagd om advies te geven over de communicatie rond de opening van Groot Speijck: een op dat moment nog te realiseren gebouw in het natuurgebied de Oisterwijkse Bossen en Vennen, dat plaats moest bieden aan het regiokantoor, de plaatselijke boswachterij, een bezoekerscentrum én een restaurant. Om meer draagvlak te creëren ging ik op zoek naar verbindende factoren op zowel intern niveau (verbinding tussen kantoormedewerkers, veldwerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten) als extern niveau (verbinding tussen Natuurmonumenten en recreanten, restaurantbezoekers en omwonenden).
Tijdens mijn research kwam ik erachter dat dit een plek is waaraan veel mensen bijzondere herinneringen hebben.

Door de inspirerende verhalen van de verschillende betrokken partijen samen te brengen, zou de plek meer tot leven komen en voor verbinding zorgen.
Dit concept leidde tot de realisatie van het boek Groot Speijck, parel in het groen. Hierin wordt de bijzondere geschiedenis van Groot Speijck en het natuurgebied de Oisterwijkse bossen en vennen aan de hand van persoonlijke en historische verhalen verteld en voelbaar gemaakt.

Ook een visie op de toekomst van het nieuwe Groot Speijck komt aan bod. Voor deze publicatie heb ik oproepen geplaatst in de (social) media, interviews afgenomen, historisch onderzoek verricht, het beeldmateriaal verzameld en de teksten geschreven.
De publicatie leidde tot inspirerende verhalenmiddagen: bijeenkomsten in het bosrestaurant van Groot Speijck, waarbij bezoekers hun verhalen delen. Het hele boekje kun je hier lezen.

Bijenbrood

Een voorbeeld van storytelling in de vorm van een artikel, is het verhaal van Jacobien Cleveringa en haar biologische bloemenkwekerij Bijenbrood, dat ik optekende voor het tijdschrift AM.

error: Content is protected !!