Verhalen voor organisaties – Storytelling

Storytelling voor organisaties

Wil je meer binding met je lezers, bezoekers of medewerkers? Waargebeurde verhalen zijn een belangrijk communicatiemiddel om je publiek bij je organisatie of bij een bepaald onderwerp, gebouw of plek te betrekken. Vanuit mijn passie om te schrijven over wat mensen raakt, draag ik hier graag aan bij. Ik richt mij op teksten en concepten waarin verhalen een centrale rol spelen. Grote en kleine verhalen maken mensen en organisaties tot wat ze zijn. Verhalen die mensen raken in het hart en in beweging zetten.

Mijn werkwijze

vinden

Nadat we hebben bepaald welke doelen we willen bereiken, maak ik een inventarisatie van de objecten, foto’s, plekken en personen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ik doe onderzoek, leg contacten, interview en ga op zoek naar passend beeldmateriaal.

vormen

Interviews en onderzoeksgegevens worden verwerkt, teksten worden geschreven en foto’s worden gemaakt, aangevraagd of gescand. Hiermee wordt het eindproduct gevormd.

verbinden

De presentatie is een unieke kans om de publicatie in de schijnwerpers te zetten en om als organisatie je aan je publiek (klanten, medewerkers, donateurs) te verbinden.

Mogelijkheden

 • boeken
 • brochures
 • oral history projecten
 • publiciteitscampagnes rond openingen en jubilea
 • reorganisaties en fusies vanuit historisch perspectief
 • zoekmachinevriendelijke (SEO) teksten
 • tentoonstellingen
 • verhalen- en belevingsroutes
 • documentaires
 • artikelen
 • campagnes for social media
 • educatieve programma’s
 • blogs

Voorbeelden

Biobloemen bij Bijenbrood

Lees hier mijn verhaal over Jacobien Cleveringa en haar biologische bloemenkwekerij Bijenbrood.

Boek voor Natuurmonumenten

Een voorbeeld van storytelling voor organisaties is het boek dat ik schreef in opdracht van Natuurmonumenten.