Verhalen voor organisaties – Storytelling

Ben je op zoek naar iemand die voor jouw bedrijf of organisatie verhalen kan vangen, die precies de kern van de boodschap verwoorden? Vanuit mijn passie om te schrijven over wat mensen raakt, draag ik hier graag aan bij. Grote en kleine verhalen maken mensen en organisaties tot wat ze zijn. Verhalen die gaan leven in de harten van mensen en mensen in beweging zetten.

Wil je meer binding met je lezers, bezoekers of medewerkers? Waargebeurde verhalen zijn een belangrijk communicatiemiddel om je publiek bij je organisatie of bij een bepaald onderwerp, gebouw of plek te betrekken. Ik richt mij op teksten en concepten waarin verhalen een centrale rol spelen. Omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Door ze op de juiste manier te vangen, vorm te geven en te delen kunnen verhalen zorgen voor meer verbinding of mensen in beweging zetten.

Parelduiken kan je helpen bij het vinden en toepassen van die verhalen in de vorm van een publicatie, tentoonstelling, educatief programma of publiekscampagne. Voor websites schrijf ik teksten die zoekmachinevriendelijk (SEO) zijn. Ook heb ik veel ervaring met het publiceren op sociale media. Op een aansprekende wijze teken ik verhalen op en illustreer ze vervolgens met pakkend beeldmateriaal. Dit kunnen bestaande beelden zijn, maar ook foto’s die ik zelf maak.

Mijn werkwijze: Vinden – Vormen – Verbinden

Met veel respect voor de waarheid en de integriteit van de mensen die ik interview, teken ik hun verhaal op. Mijn teksten zijn historisch verantwoord, met enthousiasme voor het onderwerp als uitgangspunt. Dit geeft ze warmte en kleur.  Graag werk ik aan projecten waarbij ik betrokken ben bij het hele proces: het verzamelen en optekenen van verhalen, het vinden van achtergrondinformatie en passend beeldmateriaal en het meedenken over de vormgeving en presentatie daarvan.

De werkzaamheden die Parelduiken voor een organisatie uitvoert, kunnen worden onderverdeeld in de volgende modules of fasen:

1. Inventariseren (vinden)

Nadat we hebben bepaald welke doelen we willen bereiken, maken we een inventarisatie van de objecten, foto’s, plekken en personen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Parelduiken doet onderzoek, legt contacten met personen en instanties, interviewt en gaat op zoek naar passend beeldmateriaal.

2. Verwerken (vormen)

Interviews en onderzoeksgegevens worden verwerkt, foto’s worden gemaakt of gescand. De teksten die ik schrijf worden samen met het beeldmateriaal verwerkt tot aansprekende verhalen. Samen gaan we op zoek naar de juiste vorm waarin deze door de organisatie kunnen worden gepresenteerd en gedeeld. Dit kan een (online) presentatie of publicatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een route of een programma.  Ik werk graag met tijdlijnen en met landkaarten om de opvolging van gebeurtenissen en de plekken die in de verhalen voorkomen, inzichtelijk te maken.

3. Presenteren en delen (verbinden)

Met het ontwikkelde materiaal wordt een publicatie ontwikkeld. Dit kan worden gedeeld tijdens een feestelijke presentatie, waarbij betrokkenen aanwezig zijn. Op deze manier zoek je als organisatie de verbinding met je klanten, bezoekers en medewerkers en maak je optimaal gebruik van de kracht van verhalen. 

Voorbeelden van producten die Parelduiken biedt:

– Achtergrondartikelen

– Bedrijfsgeschiedenissen

– Brochures in verhaalvorm

– Publiciteitscampagnes rond openingen en jubilea

– Reorganisaties en fusies vanuit historisch perspectief

– Oral History projecten

– Televisieprogramma’s en documentaires

– Tentoonstellingen

– Educatieve programma’s

– Verhalen- en belevingsroutes

Een mooi voorbeeld van storytelling is het boek dat ik schreef in opdracht van Natuurmonumenten.