National Geographic Historia

Wie is toch de Vliegende Hollander? Lees het in mijn artikel in de nieuwste National Geographic Historia!

Gepubliceerd op

Coverstory over de Vliegende Hollander

Eerherstel voor de Vliegende Hollander

In National Geographic Historia (editie 4/2021) staat mijn artikel over de Vliegende Hollander.
Wie is toch de kapitein van het befaamde spookschip? Over de oorsprong het wereldberoemde verhaal is al veel gespeculeerd. Een hardnekkig misverstand is dat die in de Engelse literatuur ligt. Die aanname klopt niet, de Engelse schrijvers gaven immers zelf al aan dat hun versie van het verhaal was gebaseerd op een oude Nederlandse zeemanssage. Dat blijkt ook nog eens uit een Nederlands gedicht uit 1822: Het Vliegende Schip – een vertelling, algemeen onder de zeelieden bekend. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik ook twee scheepsjournaals uit het begin van de negentiende eeuw. Daarin wordt het ontstaan van de zeemanssage voor het eerst nauwkeurig beschreven. Er staan allerlei details in, die pas láter in de literatuur over de Vliegende Hollander zijn verschenen.
Dankzij deze bronnen is nu aantoonbaar dat het verhaal van de Vliegende Hollander op de historische persoon Barend Fokkes is gebaseerd. In mijn artikel lees je hoe de moedige prestaties van een Terschellinger schipper werden overschaduwd door de zeemanslegende van het Vliegende Schip, die bij Engelse zeelieden bekend werd als ‘The Flying Dutchman’.

J

Door Hester van Delden

Parelduiken staat voor het opduiken van verborgen schatten die het waard zijn om te delen. Deze ‘parels’ kunnen bijvoorbeeld bezienswaardige plekken, beelden, verhalen of belevenissen zijn.

error: Content is protected !!