Meerklank – school voor speciaal onderwijs

Meerklank is een school voor speciaal onderwijs in Zeist, waar kinderen met heel diverse achtergronden zich thuis kunnen voelen. De school biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en aan kinderen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende beperking hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen hebben een leeftijd van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 20 jaar (VSO). Voor dit artikel liep ik een middag mee in de SO-school en sprak er met het schoolhoofd, leerkrachten en ouders.

 

 

error: Content is protected !!